Vi ger dig det bästa av världar, hos oss finner du nyskapande, relationer, nytänkande & framtiden............

Övergripande om företaget

Vårt kundnära företag erbjuder kvalificerad Projekt & byggledning inom väg & järnvägssektorn.

 

RM Project Management AB är certifierad & godkänd leverantör enligt Trans Q

 

  

RM Project Management AB ser in i framtiden. Vårt företag och våra medarbetare har nära och täta relationer med våra kunder. Vårt mål är att maximera kundens mervärde genom nytänkande och genom innovativa och effektiva lösningar för att uppnå rätt kvalitet, inom utsatt tid samt kostnadseffektivt.

 

Vår vision är att hela tiden söka nya samarbetsformer, utveckla kundens produkter, utveckla marknaden till att se nya möjligheter i nära relation med konsulter, projektörer och entreprenörer.

 

Detta arbete gör RM Project Management AB genom projektledning, där alla inblandade parter som en hel part, ska ha som mål att genomföra projekten i nära relation och med ett mål, nämligen att genomföra projekten i tid.

 

Därför är RM Project Managements ledord och visioner följande:

 

 

    • Relationsskapande
    • Tydlighet 
    • Kundnytta
    • Nytänkande
    • Innovativ

 

 

 

 

Copyright ® 2011 RM Project Management AB  

RM PROJECT MANAGEMENT AB