Vi ger dig det bästa av världar, hos oss finner du nyskapande, relationer, nytänkande & framtiden............

Övergripande om företaget

Vårt kundnära företag erbjuder kvalificerad Projekt & byggledning inom väg & järnvägssektorn.

 

RM Project Management AB är certifierad & godkänd leverantör enligt Trans Q

 

 

RM PROJECT MANAGEMENT AB,

Org.nr 556793-0622

HULTGATAN 15

571 38 NÄSSJÖ

 

 

 

Rade Mladenovic Titel: VD/ Projektledning Järnväg/väg

Mobil:073-99 77 143

Mail Företag: rade.mladenovic@swipnet.se

Mail Trafikverket: rade.mladenovic@trafikverket.se

 

Info

Rade Mladenovic har över 20 årig erfarenhet av projektledning inom järnväg. Rade har kompetens inom kontaktledning, övriga BEST+mark.

 

Rade har arbetat på entreprenadsidan, projekteringssidan samt beställarsidan. För närvarande är Rade Mladenovic Projekteringsledare i projekt 50-11/Pågatåg Nordost åt Trafikverket.

 

Projekt 50-11 arbetar med projekt inom järnväg, bl a plattformsanpassningar, kraftsamling öresund åtgärder.

 

Nu pågår arbetet med 16 helt nya tåguppehåll för Pågatåg & Krösatåg & kommer att pågå till 2014.

 

 

 

Monica Funkquist Titel: Projektledning Järnväg/väg

Mobil:070-48 09 277

Mail Trafikverket: monica.funkquist@trafikverket.se

 

 

Info

Monica har lång erfarenhet inom projektledning. Monica har bl a arbetat som platschef på ett antal större järnvägsuppdrag. Monica har varig ansvarig för hela skedet från ax till limpa. Monica har erfarenhet både från entreprenadsidan och från beställarsidan.

 

För närvarande arbetar Monica med ett antal kontaktledningsuppdrag för beställaren Trafikverket som Projektingenjör.

 

 

Mickael Engdahl Titel: Projektledning Signal Järnväg

Mobil: 073-76 72 956

Mail Trafikverket: mickael.engdahl@trafikverket.se

 

Info

Mickael är vår duktige signalspecialist. Mickael har lång erfarenhet av teknikområdet signal järnväg.

 

Mickael har bl a arbetat på entreprenadsidan, som projektör och som leverantör av signalutrustningar och komponenter inom järnväg.

 

Mickael kommer att arbeta som Teknikansvarig i projekt 50-11 för Pågatåg och Krösatågs projektet.

 

 

Monica Malcus Nordvall Titel: Miljöspecialist Mark/järnväg

Mobil:070-75 27 297

 

Info

Monica är involverad i projekt Pågatåg Nordost i Trafikverket som miljöspecialist där Monica ansvarar för all markhantering, provtagning samt övergripande ansvarig för miljöfrågor i projektet och mot ansvariga myndigheter. Monica har lång erfarenhet inom miljöområdet och har tidigare arbetat på Länsstyrelsen. 

 

 

 

 

 

Copyright ® 2011 RM Project Management AB  

RM PROJECT MANAGEMENT AB